ZPĚT

Profesní životopis

Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský,
psycholog, psychoterapeut

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPUETICKÁ PRAXE
 • od 2013 – soukromá psychologická praxe, Řevnice
  www.ambulancerevnice.cz
  – psychologické a psychoterapeutické poradenství, psychodiagnostika
 • od 2015 – ordinace klinické psychologie, klinika AmbiCare , Praha 4
  www.ambicare.cz
  – psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika
 • od 2015 – Česká společnost pro duševní zdraví
  www.csdz.cz
  – psycholog v ambulantním programu pro rodiče s psychiatrickým onemocněním a jejich děti
 • 2011 – 2015 Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“
  www.ondrejov.cz
  – psycholog a psychoterapeut na odd. pro léčbu pacientů s psychózou (individuální, skupinová psychoterapie, psychodiagnostika)
 • od 2010 – psychologické poradenství, koučing a lektorování ve firmách
  – externí psycholog, lektor a kouč
  – psychologické poradenství pro zaměstnance
  – supervize práce týmů, zaměstnanců i manažerů
  – semináře a workshopy (duševní hygiena, poradenský rozhovor v komunikaci se zákazníkem atp.)
  – psychoterapeutický koučing vedoucích pracovníků
  – Telefonica O2, Asistenční linky a.s., Svět zdraví a další.
 • od 2010 – psychoterapeutické a poradenské centrum DA Psychoterapie
  – psychoterapeut v docházkové skupině pro klienty s neurotickými, psychosomatickými a interpersonálními problémy
PEDAGOGICKÁ ČINNOST
 • Česká daseinsanalytická společnost
  www.daseinsanalyza.cz
  – výcvikový terapeut pro individuální zkušenost budoucích psychoterapeutů v daseinsanalytickém směru
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  www.pvsps.cz
  – lektor výcviků ve skupinově-komunitní psychoterapii v daseinsanalytickém směru
  – externí vyučující VŠ studia psychoterapie
Aktivní účast na konferencích
 • 03. 10. 2015 – workshop výkladu snů v rámci Dnů pro duševní zdraví, Plzeň
 • 07. 11 . 2014 – 15. roč. konference „Integrativní přístup v terapii psychóz“
  Příspěvek a workshop na téma: Daseinsanalytický přístup ke snům
 • 11. 11. 2010 – 11. roč. konference „Integrativní přístup v terapii psychóz“
  Příspěvek na téma: Psychické onemocnění v zrcadle snů
Mediální vystoupení Publikace
 • PAVLOVSKÝ, Pavel. Duševní nemoc a privace domova. PAIDEIA. 2015, roč. XII, č. 1 ISSN 1214-8725. [online]. Dostupné z WWW:
 • PAVLOVSKÝ, Pavel. Duševní onemocnění v zrcadle snů z pohledu daseinsanalýzy. Praha: Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2011.
VZDĚLÁNÍ
 • od 2013 PF UK Praha, katedra filosofie
  – doktorandské studium v oboru “filosofie výchovy” se zaměřením na daseinsanalytickou psychoterapii
 • od 2011 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
  postgraduální vzdělávání v klinické psychologii
Ukončené vzdělání
 • 2002 – 2010 Pražská psychoterapeutická fakulta
  – úplné vzdělání v psychoterapii daseinsanalytického směru - zahrnující teorii, sebezkušenostní výcvik, supervizi a výcvikovou individuální terapii (celkem 1 313 hodin)
 • 2004-2010 Filosofická fakulta UK, katedra psychologie
  – jednooborová psychologie, specializace v klinické psychologii
 • 1996-1999 Fakulta sociálních věd UK, Praha
  – mediální studia, státní magisterská zkouška
 • 1993-1996 Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň
  – učitelství anglického jazyka, státní bakalářská zkouška
Výcviky a odborné kurzy
 • Výcvik v motivačních rozhovorech
 • Certifikovaný kurs Psycholog ve zdravotnictví
 • Certifikovaný kurs v Rorschachově metodě, PL Bohnice
 • Certifikovaný kurs Telefonické krizové intervence (TKI), D-centrum Liberec
 • Lege artis ve skupinové psychoterapii, Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)
 • Výcviková supervize, MUDr. Zuzana Pinďáková
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů (PVŠPS), doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
 • Individuální výcviková psychoterapie, PhDr. Marie Henková
 • Sebezkušenostní výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii, daseinsanalyticky orientovaný (PVŠPS), doc. PhDr. O. Čálek, CSc., MUDr. Zuzana Pinďáková
Členství v odborných organizacích