ZPĚT

Profesní životopis

Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský,
psycholog, psychoterapeut

Psychologická a psychoterapeutická praxe
 • soukromá psychologická ambulance Řevnice (NZZ Ambulance Řevnice)
  – psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika
  www.ambulancerevnice.cz
 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“
  - psycholog a psychoterapeut na odd. pro léčbu pacientů s psychózou (individuální, skupinová psychoterapie, psychodiagnostika)
  www.ondrejov.cz
 • Informační linky, a.s.
  – externí psycholog, lektor a kouč. Psychologické poradenství zaměstnancům. Supervize práce operátorů na informační lince 1188. Semináře a workshopy duševní hygieny a TKI. Koučing.
  www.1188.cz
 • Telefónica O2
  – externí psycholog, autor a lektor preventivního programu duševní hygieny pro zaměstnance call centra
 • psychoterapeutické a poradenské centrum DA Psychoterapie
  – psychoterapeut v docházkové skupině pro klienty s neurotickými, psychosomatickými a interpersonálními problémy
Pedagogická činnost
 • PVŠPS
  - lektor psychoterapeutického výcviku (daseinsanalyticky orientovaného) pro vysokoškolské studenty PVŠPS
  www.pvsps.cz
 • lektor projektu Alternativa
  – vzdělávacího a sebezkušenostního výcviku pro zaměstnance diagnostických ústavů
Vzdělání

od 2013 PF UK Praha, katedra filosofie
– doktorandské studium v oboru “filosofie výchovy” se zaměřením na daseinsanalytickou psychoterapii

od 2011 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
postgraduální vzdělávání v klinické psychologii

Ukončené vzdělání

Pražská psychoterapeutická fakulta
– úplné vzdělání v psychoterapii daseinsanalytického směru (dle norem EAP) - zahrnující teorii, sebezkušenostní výcvik, supervizi a výcvikovou individuální terapii (celkem 1 313 hodin)

Filosofická fakulta UK, katedra psychologie
– jednooborová psychologie, specializace v klinické psychologii

Fakulta sociálních věd UK, Praha
– mediální studia, státní magisterská zkouška

Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň
– učitelství anglického jazyka, státní bakalářská zkouška

Výcviky a odborné kurzy
 • Certifikovaný kurs v Rorschachově metodě
  PL Bohnice
 • Certifikovaný kurs Telefonické krizové intervence (TKI)
  D-centrum Liberec
 • Lege artis ve skupinové psychoterapii
  Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS)
 • Výcviková supervize
  MUDr. Zuzana Pinďáková
 • Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů (PVŠPS)
  doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
 • Individuální výcviková psychoterapie
  PhDr. Marie Henková
 • Sebezkušenostní výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii, daseinsanalyticky orientovaný (PVŠPS)
  doc. PhDr. O. Čálek, CSc., MUDr. Zuzana Pinďáková
  Pražská psychoterapeutická fakulta (VIAP – PPF)
Členství v odborných organizacích
 • Česká daseinsanalytická společnost (ČDS) www.daseinsanalyza.cz
 • Společnost pro filosofii a fenomenologickou psychoterapii (SFFP)