ZPĚT

Etický kodex

Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský,
psycholog, psychoterapeut

Ve své práci se řídím etickými principy České psychoterapeutické společnosti. Zde vybírám ty, které považuji za nejdůležitější:
 • Psychoterapeuti respektují důstojnost a hodnotu jednotlivce a usilují o zachování a ochranu základních lidských práv.

 • Průběžně rozvíjejí své poznatky o lidském chování, o tom, jak lidé rozumějí sami sobě a ostatním a využívají tyto poznatky pro dobro lidí.

 • Při dosahování těchto cílů vynakládají veškeré úsilí k ochraně zájmů lidí, kteří vyhledávají jejich služby a jejich blízkých (není-li to v rozporu s potřebami klientů).

 • Psychoterapeuti pro sebe požadují svobodu v dotazování a komunikaci, zároveň však přijímají zodpovědnost, kterou tato svoboda vyžaduje: kompetentnost, objektivitu při používání svých dovedností, odpovědnost za zájmy klientů a společnosti.

 • Psychoterapeuti svým klientům předem objasní všechny záležitosti, které by mohly souviset s jejich společnou prací. Vyhýbají se vztahům, které by mohly omezit jejich objektivitu nebo vytvořit konflikt zájmů.

 • Ve svých profesních rolích se psychoterapeuti vyhýbají jakékoliv činnosti, která porušuje nebo omezuje lidská, zákonná nebo občanská práva klientů či jiných osob, kterých by se mohla dotýkat.

 • Primární povinností psychoterapeutů je respektovat důvěrnost informací získaných od osob v průběhu své psychoterapeutické práce. Ostatním tyto informace sdělují pouze se souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo osoby jiné do nebezpečí.

 • Psychoterapeuti učiní všechna potřebná opatření pro zachování důvěrnosti při uchovávání a likvidaci záznamů, případně pro jejich úplnou nedosažitelnost.

 • Psychoterapeuti respektují integritu a chrání zájmy lidí a skupin, se kterými pracují. Psychoterapeuti plně informují klienty o smyslu a povaze každého terapeutického postupu a otevřeně upozorní, že klienti mají možnost svobodně se rozhodnout o své spolupráci. Nucení lidí k účasti nebo trvání na využití služeb je neetické.

 • Psychoterapeuti předcházejí zneužití důvěry a závislosti klientů. Sexuální vztahy kýmkoliv z klientů jsou neetické.

 • Psychoterapeuti ukončí klinický či poradenský vztah hned, jakmile začne být zřejmé, že už pro klienta není přínosný, nebo ihned, jak o to klient požádá. Klientovi nabídnou pomoc při hledání jiných zdrojů pomoci.